top of page

Pravidla

Farma má svá pravidla. Věříme, že sdílíte naše hodnoty jako je vstřícný přístup plný pokory a vzájemné inspirace, úcty a lásky, ke zvířatům, přírodě i mezi lidmi navzájem. Vybrali-li jste si pobyt u nás, zažijete zde nezapomenutelný čas, ale prosím dodržujte hranice, pravidla, souzněte s rytmem a zvyklostmi farmy. 

Domácí mazlíčci

Milujeme zvířata a tak můžete vzít ta svá s sebou. Je však nutné psíky mít v prostorách farmy na vodítku a odpovídat za to, aby neplašili, nerušili a neubližovali našim zvířatům. V interiérech, prosím zabezpečte, aby nedošlo k poničení nábytku a aby zvířata nespala v postelích.

Koně a další zvířecí obyvatelé farmy

Když budete tichými pozorovateli a necháte se vést našimi instrukcemi, pohlédnete do zvířecích duší a mnohé se od nich naučíte. Naše zvířata mají svůj prostor, klid a rytmus. Prosím respektujte ho. Nevstupujte sami do ohrad, nekrmte je bez svolení a dozoru majitelů, nenahánějte a nepronásledujte.

Třídění odpadu

Snažíme se žít ve stylu zero waste. Zkuste si to s námi. A když už přeci jen nějaký odpad vyprodukujete, prosím vytřiďte jej. V žádném případě nevhazujte vlhčené ubrousky či hygienické potřeby do toalet.

Respekt, pokora, symbióza a souznění

Staňte se přirozenou součástí farmy. Odvděčí se vám!

bottom of page